Skip to content
Kart Başvurusu Yap Seyahatini Planla

Yurt İçi Hizmetler

Maximiles MercedesCard'ınız yurt içi seyahatlerinizde sunduğu hizmetler sayesinde karşılaşabileceğiniz olumsuz durumlarda yanınızda oluyor.

Aşağıda tanımlanan hizmetlerden yararlanma hakkı, araç çekme ve kurtarma hizmetleri dışında Daimi İkametgah'tan 25 km. uzakta ve en fazla birbirini izleyen 60 güne kadar seyahat edilmekte ise tüm Türkiye’de temin edilecektir. Altı çizilen bu hizmetler için herhangi bir kilometre kısıtlaması yoktur. Araç yardım hizmetlerinden yararlanılabilmesi için kart sahibi ile ruhsat sahibinin aynı kişi olması gerekmektedir. Konut Teminatları Daimi İkametgah'ta verilmektedir. Araç Yardım Hizmetleri Aracın Çekilmesi ve Kurtarılması: Aracın arızalanması ya da bir kazaya uğraması durumunda* en yakın tamirhaneye ya da yetkili servise çekilmesiyle çekici masraflarının ödenmesi hizmetidir. Bir karayolunda giderken aracın devrilme veya şarampole yuvarlanması nedeniyle hareketsiz kalması durumunda, mümkün olabilen durumlarda aracın kurtarılması ve sonrasında çekilmesi veya yoluna devam etmesi için uygun bir yere konulması için gerekli organizasyon 150 USD limite kadar sağlanmaktadır. Söz konusu hizmet kapsamında, aracın tamir masrafları kart hamiline aittir. *Motosiklet, hafif ticari, ağır ticari araçlar hizmet kapsamı dışındadır. Benzin bitmesi, anahtar kaybı, anahtarın araç içerisinde unutulması hizmet kapsamı dışındadır. Aracın Arızalanması veya Kaza Yapması Nedeniyle Konaklama veya Seyahat: Müşterinin ikamet ili dışında arızalanan veya kaza yapan aracının hareket edememesi 48 saati geçiyor ise müşterinin sürekli yaşadığı ikametgâhına ya da gitmek istediği başka bir yere (bu yere gidiş ücretinin sürekli ikametgahına eşit ya da daha az olması kaydıyla) ulaşması için bilet masrafları karşılanmaktadır. Yukarıda sunulan seçeneklere rağmen yoluna devam etmeden aracın tamirinin beklenmek istenilmesi durumunda, arıza 24 saat içinde tamir edilemezse, kart hamilinin azami 3 gece 5 yıldızlı otelde ( 5 yıldızlı otel yoksa mümkün olan en üst yıldıza sahip otelde(Standart oda+kahvaltı)) konaklaması sağlanmaktadır. Aracın Geri Getirilmesi için Seyahat: Aracın tamir süresi arızalanmayı izleyen 72 saati aşarsa tamir edilmiş aracın alınması için kart hamilinin veya tayin edeceği bir kişinin aracın bulunduğu yere kadar olan seyahat masraflarını karşılayacaktır. Profesyonel Sürücü Hizmeti: Seyahat sırasında aracı kullanmayı imkansız kılan hastalık veya kaza geçirilmesi ya da vefat durumu halinde araçta bulunan diğer kişiler aracı kullanamayacak durumdaysa, araçta bulunanları eve veya seyahat için planlanan yere götürmek üzere profesyonel bir sürücü temin edilmektedir. Bir sürücü sağlanması durumunda aracın yakıt tüketimi, gereçleri, gemi ile geçişler ve ücretli otoyol bedelleri müşteri tarafından karşılanır. Araç Trafik Muayene İşlemlerinin Organize Edilmesi Araç Trafik Muayene Organizasyonu: Sadece binek ve hafif ticari araçların trafik muayene işlemleri (ilgili aracın Türkiye’de kayıtlı, 3.500 kg’dan az ve ruhsatta hususi oto cinsi olarak belirtilmiş bir araç olması koşuluyla) İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya ve Adana il sınırları içerisinde olmak üzere kart hamilleri yerine organize edilmektedir. Gerekli olan belge ve araç gereçlerin temin edilmesi konusunda kart hamiline yardımcı olunmakta; görevlendirilen bir şoför ya da çekici vasıtasıyla araç teslim alınmakta, trafik muayenesine götürülmesi ve geri getirilmesi sağlanmaktadır. Vergi borcu, egzoz emisyon ölçüm pulu ve ya trafik sigortası eksiği, aracın işleminin yapılması sonucu oluşacak benzin tutarı ve diğer ek giderler kart hamilinin sorumluluğundadır. Hizmete ilişkin detaylar ve masraflar aşağıdaki gibi olup, hizmetin organize edildiği tarih itibariyle güncel tutarlar üzerinden sağlanır.

Detaylı bilgi

1-Sigortalı çağrı merkezini arayarak talebini bildirir. 2-Sigortalıya en yakın muayene istasyonu bilgisi verilir. 3-Muayeneye giderken bulunması gereken evraklar hatırlatılır: Ruhsat, vergi temiz kağıdı, trafik poliçesi, LPG’li araçlar için son 1 ay içinde yapılmış olan “gaz sızdırmaz” raporu, tadilatlı araçlarda yapılan tadilatın ruhsata işlenmiş durumdaki şekli, aracı muayeneye araç sahibinden farklı bir kişi götürecek ise onaylı vekaletname gerektiği bilgisi verilir. (Tüv -Türk‘ ün yeni işleyişine göre, araç sahibi dışında bir kimse aracı muayeneye götürdüğü takdirde noterden onaylı vekaletname ile birlikte araç, aracı teslim almaya gelen hizmet birimi yetkilisine teslim edilir.) 4-Aracın muayeneden geçmesi için gerekli olan teçhizatlar hatırlatılır (reflektör, yangın tüpü, ilkyardım çantası). Sigortalıda bu gereçlerden eksik olanların tarafımızdan ücreti karşılığında temin edilebileceği bilgisi verilir. 5-Aracın trafik muayenesi yapılmadan önce; muayeneden geçebilmesi için gerekli olan teçhizatlarının kontrol edilmesi ile ilgili olarak, istenildiği takdirde hizmet bedeli karşılığında ön muayenesinin (check-up) yapılabileceği bilgisi verilir. 6-Çağrı merkezi görevlisi Sigortalıyı hizmet birimi ile görüştürür. 7-Sigortalı ruhsatını hizmet birimine fakslar. 8-Hizmet birimi; maliyeden borç kontrolü yapar, borcu yok ise hizmet birimi “borcu yoktur yazısı” alır, sigortalı aracın maliyede borcu gözüküyor ise bu bilgi ile birlikte gözüken borç meblağı Sigortalıya aktarılır. Sigortalı maliyede gözüken borçlarına ilişkin ödeme yapmış ise kendisinden ödeme dekontlarını fakslaması istenir. 9-Araç Sigortalının belirttiği adresten teslim alınır. Sigortalı tarafından araç ve gerekli dokümanlar (ruhsat, vergi temiz kağıdı, trafik poliçesi) hizmet birimine teslim edilir. Sigortalıya, görevlendirilen bir şoför vasıtasıyla aracın teslim alınması ve teslim edilme aşamasında sorumluluktan kurtulma amaçlı olarak hazırlanmış bulunan ibraname ve taahhüt belgesi imzalatılır. 10-Sigortalı ister ise aracının trafik muayenede olacağı süreç içerisinde ücreti karşılığında ikame araç teklif edilir. ikame araç ücreti, araç teslim alındığında sigortalı tarafından nakden ödemesi gerçekleştirilir. 11-Hizmet birimi muayene harcını yatırır ve trafik muayene işlemlerini tamamlar. 12-Araç ve işlem dekont ve belgeleri Sigortalıya geri teslim edilir. 13-Sigortalı; hizmete ilişkin resmi masraflar ile hizmet bedelinin ödemesini hizmet birimine nakden gerçekleştirecektir.

HİZMETE İLİŞKİN MASRAFLARAraç muayene ücretlerinde https://www.tuvturk.com.tr sitesinde yer alan güncel fiyatlar uygulanır. •Aracın adresten şoför ile teslim alma ücretlerinde güncel fiyat tarifesi uygulanır. •Check up ve egzoz muayene ücretlerinde güncel piyasa fiyatları uygulanır. •Araç Trafik Muayene gereç ücretlerinde (Reflektör, Yangın Tüpü, İlk Yardım Çantası (Set Halinde) güncel piyasa fiyatları uygulanır. Araç kiralama bedellerinde güncel araç kiralama fiyat tarifesi uygulanır.

FERDİ YARDIM HİZMETLERİ

Taburcu Olduktan Sonra İkametgaha Nakil Organizasyonu: Taburcu olduğunuzda, eve dönüşünüz en uygun koşullarda sağlanır ve masraflarınız karşılanır. Naklin yapılabilmesi için tedavi eden doktorun düzenleyeceği tıbbi rapora ihtiyaç duyulmaktadır. Bu hizmet, ancak evinize geri dönüşünüz için önceden öngörülemeyen hallerin ya da öngörülmüş olan olanakların artık geçerli olmaması durumunda sağlanmaktadır. Kart Sahibinin Tedavisi Nedeniyle Refakatçinin Seyahati ve Konaklaması: Eğer sağlık durumunuz 5 günden fazla hastanede kalmanızı gerektiriyorsa, refakatçinizin hastanenin bulunduğu yere seyahat masrafları sınırsız karşılanır. Diğer taraftan, refakatçinizin en fazla 5 gece ile sınırlı olmak üzere ve gecelik azami 100 ABD Doları'na kadar standart oda+kahvaltı otel masrafları karşılanmaktadır. Vefat Eden Müşterinin ve Eşlik Eden Birinci Derece Aile Üyelerinin Nakli: Vefat durumunda ise cenazenin vefat yerinden kanuni ikametgâhına veya buna denk bir adrese taşınmasıyla ilgili tüm işlemlerin organize edilmesi ve idari işlemlerin yerine getirilmesi sağlanır. (Eşlik eden birinci derece aile üyelerinin evlerine dönüşünün temini ve masrafların karşılanması da bu hizmet kapsamındadır fakat bu menfaat sadece müşteriler asıl seyahat için kullanılmış taşıma araçlarını kullanamadığında mümkündür.). Cenaze töreni ve defin masrafları teminat kapsamında değildir. Acil Mesajların İletilmesi: Talep etmeniz halinde, yukarıda belirtilen maddeler kapsamına giren durumlarda acil ve gerekli mesajlarınızın ilgili yerlere ve kişilere iletilmesi sağlanır. Ev Yardım Tesisat: Müşterinin ikametgahının dahili temiz su tesisatının patlaması veya arızası nedeniyle çözüm gerektiren problemlerde bir tesisatçı, müşterinin onayı durumunda daimi ikametgahına gönderilecektir. Dahili tesisat ikametgaha ait su vanasından başlayıp musluklara(musluk, pisuvar muslukları, her türlü armatür vb. tesisat kapsamı dışındadır) kadar olan kısmı kapsar. Görevlendirilen tesisatçının yol, işçilik ve malzeme masrafları olay başına 100 USD limit dahilinde karşılanacaktır. Bu tutarı aşan masraflar onaylaması durumunda müşteri tarafından direkt olarak tesisatçıya ödeme yapılacaktır. Müşteri, limiti aşan masrafları onaylamazsa limit sınırına kadar olan tamirat yapılacaktır. İstisnalar:
  • Her türlü musluk, vana, armatür problemleri, sifon-rezervuar problemleri,
  • Konutun içerisinde her türlü kaçak, sızıntı ve ıslanmadan dolayı meydana gelen hasarın tamiri, (tamir için yapılması kaçınılmaz olan tesisat veya diğer donanımların hasarı veya kırılmasından kaynaklanmış olanlar dahil)
  • Su borularına bağlı her türlü elektrikli ev eşyası, klima, ısıtıcılar, su ısıtıcıları, sıhhi malzemenin arızalanması nedeni ile gereken değişimi veya tamiri,
  • Konutun bulunduğu binaya veya üçüncü şahıslara ait tesisat problemleri,
  • Sonradan ilave edilen sıva üzeri tesisat - Kanalizasyon veya pis su tesisatlarının tıkanması teminat dışıdır.
Elektrik: Evin elektrik tesisatında, eve ait elektrik sigortasından başlayıp elektrik anahtarına kadar olan kısımlarda(elektrik anahtarı, priz, vb. hariç) meydana gelebilecek arızalarda daimi ikametgâha elektrikçi gönderimi sağlanmaktadır. Görevlendirilen elektrikçinin yol, işçilik ve malzeme masrafları olay başına 100 USD limit dâhilinde, yılda 2 defa karşılanmaktadır. Bu tutarı aşan masraflar onaylaması durumunda müşteri tarafından direkt olarak elektrikçiye ödeme yapılacaktır. Müşteri, limiti aşan masrafları onaylamazsa limit sınırına kadar olan tamirat yapılacaktır. İstisnalar:
  • Elektrik kaynağından yararlanılmasını sağlayan materyaller (lamba, duy, flüoresan lambası, priz, elektrik düğmesi vb.)
  • Elektrikli aletler, ısıtıcı, havalandırma tesisatı, elektrik kaynağı ile çalışan tüm aletler (beyaz eşya vb.) -Konutta veya binada topraklamanın olmamasından veya yetersiz olmasından kaynaklanan arıza ve hasarın tamiri
  • Elektrik tesisatının çok eski ve tamir edilemeyecek durumda olması teminat dışıdır.
Anahtar: Herhangi kazai bir sebep veya hırsızlık sonucu kilitlerdeki hasara, anahtarların çalınması, unutulması veya kaybedilmesine bağlı olarak eve girilememesi durumunda, ikametgâhın bulunduğu bölgeye anlaşmalı bir çilingir gönderilmektedir. Görevlendirilen çilingirin yol, işçilik ve malzeme masrafları olay başına 100 USD limit dahilinde, yılda 2 defa karşılanmaktadır. Bu tutarı aşan masraflar onaylaması durumunda müşteri tarafından direkt olarak çilingire ödeme yapılacaktır. Müşteri, limiti aşan masrafları onaylamazsa limit sınırına kadar olan işçilik hizmeti verilecektir. Kilit değiştirilmesi, anahtar yaptırılması gibi masraflar teminat kapsamı dışındadır. Cam İşleri: Evin dış cephesinde bulunan camların hasar görmesi (kırılma veya çatlama) durumunda daimi ikametgaha anlaşmalı camcı gönderimi sağlanmaktadır. Görevlendirilen camcının yol, işçilik ve malzeme masrafları olay başına 100 USD limit dahilinde, yılda 2 defa karşılanmaktadır. Bu tutarı aşan masraflar onaylaması durumunda müşteri tarafından direkt olarak camcıya ödeme yapılacaktır. Müşteri, limiti aşan masrafları onaylamazsa limit sınırına kadar olan işçilik hizmeti verilecektir. Profesyonel Ev Hizmetleri Organizasyonu: Acil hizmetlerin düzenlenmesi ile ilgili olmayan her durum için aşağıda sayılan iş kolları hakkında bilgi alınabilmekte veya talep doğrultusunda ilgili teknisyenlerin kart hamillerine ulaştırılması sağlanmaktadır. Bu hizmetlerden yararlanılması durumunda oluşacak masraflar, kart hamilince doğrudan teknik servis elemanına yapılmaktadır. Söz konusu hizmet elektrik, duvar işleri, cam, boya, çelik kapı, su/sıhhi tesisat/ısıtma ve havalandırma(doğalgaz tesisatı hariç), yer döşeme(fayans, kalebodur ahşap işleri), tavan kaplama, çatı tamir işleri, Alçıpan / Kartonpiyer İşleri, PVC alüminyum doğrama işlerini kapsamaktadır. Bilgi ve Organizasyon Servisi Turistik Bilgiler: Sigortalı’nın isteği doğrultusunda seyahat acentaları, turizm ofisleri, turist rehberleri, turizm polisi, büyükelçilik ve konsolosluklar, vize ve pasaport işlemleri ile ilgili bilgi verilecektir. Trafik Bilgi Hattı: Bulunduğunuz yerde gideceğiniz yol üzerindeki veya seyahat edeceğiniz yerde trafik yol durumu hakkında bilgi verilmesi hizmetidir. İlgili hizmetler sadece danışmadan ibarettir. Ulaşım Araçları ile İlgili Bilgiler: Talebiniz üzerine havayolu şirketleri, denizcilik işletmeleri, karayolu şirketleri, yat işletmeleri, demiryolu seferleri, rent a car şirketleri(profesyonel sürücü hizmeti) ile ilgili adres ve telefon bilgileri bildirilmekte, mümkün olan durumlarda rezervasyon işlemi kart hamili adına gerçekleştirilmektedir. Sigortalı adına ücret / yer / tarih /mevki onayı alınmak kaydıyla yurtiçi uçak bileti alınarak, biletin ulaştırılması ile ilgili masrafın müşteri tarafından karşılanması kaydıyla müşterinin bildireceği adrese kurye ile bilet teslimi yapılır. Döviz kurları bilgileri: Sigortalı’nın talebi üzerine son 5 yıla ait döviz kurları bilgileri verilecektir. Restoran/Eğlence Merkezi Rezervasyon ve Bilgi Servisi: Talep etmeniz halinde her türlü restoran hakkında tavsiye ve bilgi verilmekte ve dilerseniz rezervasyon yaptırılmaktadır. Otel Bilgi ve Rezervasyon Servisi: Talep etmeniz halinde farklı türdeki konaklama imkanları ile ilgili bilgi verilecek ve mümkün olabilen durumlarda rezervasyon yapılacaktır. Etkinlik Bilgi ve Rezervasyon Servisi: Tüm Türkiye’de bulunduğunuz ya da seyahat edeceğiniz yerdeki her türlü opera, bale, konser, fuar, festival, tiyatro ve sinema ile ilgili bilgi verilmektedir. Ayrıca kontenjan bulunması halinde rezervasyon yapılmaktadır. Hizmetten kaynaklanan her türlü masraf tarafınıza aittir. Veteriner Bilgi Hattı: Müşterinin talebi üzerine veteriner, hayvan hastaneleri ve hayvan bakımı ile ilgili bilgiler verilecek ve mümkün olabilen durumlarda bu hizmetler ile ilgili organizasyon yapılacaktır. Özel Günler İçin Organizasyonlar: Doğum günü, yıldönümleri, karne alma, seminer gibi durumlarda ilgili firmalar ile ilgili bilgi verilecek ve mümkün olabilen durumlarda organizasyon yapılacaktır. Yaşlılar ve Çocuklar İçin Bakım Hizmetleri: Müşterinin talebi üzerine yaşlılar ve çocukların bakımı ile ilgili hizmet veren firmalar hakkında bilgi verilecek ve mümkün olabilen durumlarda organizasyon yapılacaktır. Çiçek Gönderimi: Dilerseniz çiçek gönderimi ile ilgili organizasyonun yapılması sağlanır. Sunulan hizmet organizasyondan ibarettir. Limuzin ve Şoför Kiralama Hizmetleri: Talebinize bağlı olarak kiralanmak istenen limuzin ve şoför kiralama firmaları hakkında adres ve telefon bilgisi paylaşılmakta ve talep etmeniz halinde rezervasyon yapılmaktadır. Yalnızca İstanbul içerisinde limuzin kiralama organizasyonu da yapılmaktadır. Sunulan hizmetten yararlanılması durumunda oluşan masraflar tarafınıza aittir. İş Organizasyonları: İş gereçleri ve ihtiyaçları (mütercim-tercüman hizmetleri, kongre-seminer-konferans, açılış, toplantı ve benzeri organizasyonlar, ses, ışık projeksiyon gereçleri faks, mobil telefon, PC kiralama –son 3 gereç sadece İstanbul’da-) gibi işle ilgili malzemeler ücret / yer / tarih / özellik onayı alınmak kaydıyla ve masraflar kart hamiline ait olmak üzere organizasyon hizmeti sağlanmaktadır. Diğer Bilgi Hizmetleri: Jandarma, belediye, bakanlıklar, müsteşarlıklar, valilikler, adliyeler, devlet ve SSK hastaneleri, askerlik şubeleri, bankalar, basın kuruluşları, dernekler, savcılıklar, emniyet müdürlükleri, gazeteler, haber ajansları, meslek odaları, iş ve işçi bulma müdürlükleri vs. telefon ve adresleri, tüm beyaz ve elektrikli ev eşyası üreticilerinin bayii ve servislerine ait telefonlar talep edilmesi halinde kart hamiline bildirilmektedir. Teminat Dışı Kalan Haller 1) Konut içerisinde müşteri tarafından kasıtlı olarak gerçekleştirilen hasarlar 2) Olağanüstü hal, sıkıyönetim, terörizm ambargo, darbe, savaş istila, yabancı düşmanların hareketleri, düşmanlıklar (savaş ilan edilmiş olmasa bile), iç savaş, ayaklanma, ihtilal (askeri veya yerel vs), isyan, askeri yahut gasp edilmiş iktidar, kargaşa yahut sivil başkaldırmadan doğrudan ya da dolaylı olarak kaynaklanan ve bunlar dolayısıyla meydana gelen kayıp ve zarar 3) Anlaşmalı firmanın neden olması durumu hariç mülkiyette meydana gelen her türlü zarar, kayıp ve bunlardan doğan masraflar 4) Her türlü nükleer yakıt veya nükleer yakıt yakımından kaynaklanan radyoaktivite ile iyonlaştıran yayılma veya bulaşma 5) Her türlü patlayıcı nükleer bileşiminden kaynaklanan hasarlar. 6) Deprem, yangın, sel, yıldırım, nükleer tehlike vs. nedeniyle oluşan hasarlar 7) Türkiye dışında vuku bulan arızalar, kazalar ve çalınmalar 8) Toplam yüklenmiş ağırlığı 3,5 tondan fazla olan araçlar 9) 125 cc’den küçük olan araçlar, motosikletler 10) Kişiler ve eşyaların pahalı taşımacılığı için kullanılan araçlar 11) Hayvanlar, tekneler gibi malların taşımacılığı için özel olarak düzenlenmiş araçlar 12) Müşterinin bilgisi dahilinde yanlış yakıt kullanımından kaynaklanan bozulmalar 13) Araç anahtarının kaybı ve aracın içinde bagajda anahtar unutulması 14) Bakım eksikliğinden kaynaklanan bozulmalar 15) Aracın tüketim ve geçiş masrafları ile köprü ve yol paraları 16) Aracın onarım masrafları 17) İnsan beraberinde olmayan bagajın taşınması 18) Enkaz olarak belirlenen araçların taşınması veya geri getirilmesi 19) Kalan değer, geri getirme masrafından daha düşük olan araçların geri getirilmesi 20) Kontratın geçerlilik döneminden önce veya sonra vuku bulan her olay 21) Hangi türden olursa olsun tüm tıbbi masraflar 22) Müşterinin yolculuk durumunda tehlike arz edebilecek, bilinen patolojik durumları 23) Mesleki tedaviler, kaplıca tedavileri, dinlenme ve nekahet kuruluşlarında kalışlar 24) Daha önce toprağa verilmiş naaşların yaşamlarındaki ikamet adreslerine geri gönderilmesi hizmetleri kapsam dışıdır.

2018 ve 2019 yılından kazanılan MaxiMillerin kullanım süresi 31.12.2022 ’ye kadar uzatılmıştır.
MaxiMillerinizi sağlıklı günlerde kullanmanızı dileriz.

Maximiles uygulaması kapsamında seyahat hizmetinizi almak üzere www.pazaramatatil.com’a yönlendiriliyorsunuz.

Lütfen bekleyiniz.